Χριστος Ανεστη!/Αληθως Ανεστη, Christ is Risen!/Truly He has Risen!

GreeK: Χριστος Ανεστη!/Αληθως Ανεστη,  

English:Christ is Risen!/Truly He has Risen!

Albanian: Krishhti Unjall! /Vertet Unjall!  

Arabic: Al Maseeh Qam!/Haqqan Qam!

Armenian: Christos harjav I merelotz!/Orhniale harutjun Christosi!

Church Slavonic: Christos Voskrese!/Voistino Voskrese!

Dutch: Christus is opgestaan!/Ja, hij is waarlijk opgestaan!

Geez: Cristos Tin Sae Mutan!/Kone fisha wo selam!

German: Christus ist auferstanden!/Wahrhaft auferstanden!

Italian: Cristo e’ Risorto!/Veramente e’ Risorto! 

Romanian: Hristos A Inviat!/Adevarat A Inviat!

Russian: Khristos Voskrese!/Voistinu Voskrese

Serbian: Hristos Vaskrese!/Vaistinu Vaskrese!

Spanish: Cristo ha resucitado!/En verdad, esta resucitado!

Swahili: Khristos amafafouka!/Kwaeli amafafouka!